Valsning till byggindustrin

Dan Vals A/B erbjuder valsning av allt från små detaljer till bärande konstruktioner. Vi valsar spärr, bjälkar, spärr till carportar, bjälkar till balkonger, fasadbeklädnad, pelarbeklädnad, handtag till trappor och mycket mer. Vi har nära samarbete med arkitekter och ger råd om byggprojekt.

Kvalitet och service

Vi vet att våra kunder är upptagna. Vi ser till att du inte ska tänka på valsningen. Vi är en hängiven underleverantör och vi löser uppgiften snabbt och precist. Vår viktigaste uppgift är att skapa mervärde för våra kunder. Det gör vi genom att i god tid leverera rätt produkt till rätt pris.

Följ processen

Du kan alltid få upplysningar om hur långt vi har kommit med din beställning, om varan har skickats eller när det kan ske. Alla våra produkter genomgår noggrann kvalitetskontroll innan de levereras till dig.