Bukning

Bukning

Bukning – hos Dan Vals er vi specialister

Bukning skaber muligheder for at forme emner med skarpe vinkler – og vil minimere omkostningerne, idet en svejseproces kan gøres overflødig. Ved at reducere svejsningen, vil emnet i øvrig være forstærket og have et mere rent finish.

Vi er specialister i både pladebukning og rørbukning, så er du i tvivl om hvorvidt svejsning eller bukning passer bedst til dit ønskede produkt, giver vi gerne vores vurdering heraf. Vi er I stand til at bukke emner i alle materialetyper samt alle dimensioner. Vi søger altid den optimale løsning ved at være kreative, innovative, fleksible og effektive. Herved opnås det perfekte resultat for vores kunder.

Vores arbejde er kendetegnet af høj kvalitet og er altid tilpasset vores kunders krav til såvel mål og kvalitet. Dette gør Dan Vals A/S til en foretrukket samarbejdspartner, og vi stræber altid efter at imødekomme krav og ønsker, herunder sikre rettidig levering.

Vores maskinpark opfylder de høje krav, der er til bukning af forskellig art og omfatter bl.a. mulighed for kantbukning op til 4 meter. Dette fører vi streng kontrol med, hvilket er en del af vores effektive produktionsmetode – denne produktionsmetode er også medvirkende til, at vores leverede kvalitet altid er høj. Vi opdaterer løbende vores maskinpark og har løbende fokus på, at optimere vores processer. Dette omfatter bl.a. bearbejdningscentre, robotteknologi og automatisering – processer, der er medvirkende til at produktionsomkostningerne er lave og vi derfor altid er yderst konkurrencedygtige.

Vores medarbejdere er faglærte og kompetente, og har mange års erfaring med bukning. Vi sikrer vores medarbejderes faglige niveau ved løbende efteruddannelse såvel internt som eksternt.

PROFILVALSNING

Mange års erfaring med profilvalsning inden for et bredt spektrum af den danske industri har givet os et stort kendskab til forskellige materialekvaliteter og valsemetoder – vi har sågar udviklet en ny valse- og formteknik, som holder dine omkostninger nede. Vi valser alle typer materialer fra almindeligt sort stål og aluminium til rustfrit.

KAPACITET

Dan Vals A/S har et samlet areal under tag på 6500 m² og en krankapacitet på op til 16 tons. Dette gør os i stand til at arbejde med og producere meget store emner. Vi håndterer både enkeltstyks opgaver og større serier. Ingen opgave er således for stor eller lille.

SPECIALPROFILER

En af fordelene ved at kombinere valsning med kantbukning er, at man helt eller delvist undgår svejsninger. Eksempler på valsede specialprofiler kan være kassetter, facade- og søjleinddækninger i følgende kvaliteter: stål, rustfrit, galvaniseret, aluzink og aluminium.

Rørbøjninger
Bukning af stål
Rørbøjninger

Bukning – FAQ

Hvad er bukning?
Bukning er overordnet en proces af et emne, hvor der ved et tilpasset tryk i en bukkemaskine, skabes en ønsket radius eller diameter. Herved opnås en permanent formændring med skarpe vinkler. Bukning kan anvendes til mange forskellige formål og kun fantasien sætter grænserne.

Hvilke materialetyper kan bukkes?
De fleste typer materialer kan bukkes – stål, aluminium, kobber, messing er de mest gængse materialer. Materialetypen afhænger af det ønskede formål med det bukkede emne, og hvilke proces det bukkede emne skal indgå i som slutprodukt. Hos Dan Vals kan alle ønskede materialetyper bukkes.

Hvor store elementer kan man bukke?
Der er overordnet ingen begræsninger. Dette afhænger af ønskede specifikationer og radiusser. Dette afhænger af ønskede specifikationer og radiusser på profilet, og der kræver derfor et stort know-how for at kunne se begrænsningerne. Hos Dan Vals A/S opfordrer vi til, at kontakte os med det ønskede projekt for en videre drøftelse.

Hvilke industrier har gavn af bukning?
Alle industrier har gavn af bukning, idet valsning typisk medfører besparelser i forhold til relaterede processer, f.eks. svejsning. Typiske industrier er byggerisektoren, vindindustri, transportindustri og marineindustri. Den generelle industri vil dog også have stor gavn af bukkeprocessen, idet det kan tilføre øgede muligheder.

Har du brug for hjælp til dit næste projekt?

Skriv, så kontakter vi dig

Hvis du ønsker at vi kontakter dig, så benyt nedenstående kontaktformular. Du kan også ringe til os på telefon +45 7357 5757 eller sende os en mail på info@danvals.com