Byggbranschen

Byggnadsindustri

Hos Dan Vals A/S är världen fylld av bågar och former. Dessa former omger oss alla och skapar både estetik när de används i byggnader, och funktion där de ingår naturligt i olika industrier, som byggnadsindustrin.

 

Vi löser uppgifter i stål och aluminium för såväl små verksamheter som industrigiganter för alla upptänkliga syften, till konkreta behov i byggnadsindustrin. Vårt arbete kännetecknas av hög kvalitet och är alltid anpassat efter våra kunders krav på såväl mått som kvalitet. Vi lägger stor vikt vid varje enskild kunds behov enligt order och/eller serieproduktion.

 

Vi valsar åt all slags byggnation. Aluminiumfasadprofilerna på akvariet Den Blå Planet i Köpenhamn och profilerna till solavskärmningen på Rigshospitalets parkeringshus är tillverkade hos oss.

 

Vi levererar alltid våra tjänster i avtalad tid och till avtalat pris, och vi har stora möjligheter att erbjuda helhetslösningar med bearbetning, ytbehandling m.m.

Valsning till byggindustrin

Dan Vals A/B erbjuder valsning av allt från små detaljer till bärande konstruktioner. Vi valsar spärr, bjälkar, spärr till carportar, bjälkar till balkonger, fasadbeklädnad, pelarbeklädnad, handtag till trappor och mycket mer. Vi har nära samarbete med arkitekter och ger råd om byggprojekt.

Kvalitet och service

Vi vet att våra kunder är upptagna. Vi ser till att du inte ska tänka på valsningen. Vi är en hängiven underleverantör och vi löser uppgiften snabbt och precist. Vår viktigaste uppgift är att skapa mervärde för våra kunder. Det gör vi genom att i god tid leverera rätt produkt till rätt pris.

Följ processen

Du kan alltid få upplysningar om hur långt vi har kommit med din beställning, om varan har skickats eller när det kan ske. Alla våra produkter genomgår noggrann kvalitetskontroll innan de levereras till dig.

Industri

INDUSTRI

Byggeri

BYGGNADSINDUSTRI

Transport

TRANSPORT

Vind

VINDKRAFT

Maritim

SJÖFART