Dan Vals A/S är specialiserade inom valsning. Vi producerar ordrar inom valsning
och profilvalsning av alla profiltyper, profilstorlekar och kvaliteter.
Framställning av specialprofiler, inkl kapning och böjning.

Industri

INDUSTRI

Byggeri

BYGGERI

Transport

TRANSPORT

Vind

VIND

Maritim

MARITIM

Rullar in högsta kvalitet

KOMPETENS

 

Många års erfarenhet och en aldrig sinande nyfikenhet kring perfekt formgivning av stål och aluminium innebär att vi är specialister inom vårt område och exporterar över hela världen.

HÖG KVALITET

 

För att uppnå den allra högsta kvaliteten krävs uppdaterad produktionsutrusning, och Dan Vals kärna innefattar engagerade medarbetare som har förmågan att använda banbrytande teknik i produktionsprocesserna.

MILJÖ

 

Att ha ett ledningssystem som definierar en miljöpolitik och sedan följer den är helt avgörande för oss. Av denna anledning är Dan Vals ISO 14001-certifierade.

Se mer