VALSING

VALSING

PROFILVALSNING

Mange års erfaring med profilrulling i et bredt spekter av dansk industri har gitt Mange års erfaring med profilvalsing innenfor et bredt spektrum av dansk industri har gitt oss inngående kjennskap til forskjellige materialkvaliteter og valsemetoder – vi har til og med utviklet en ny valse- og formingsteknikk som bidrar til å holde omkostningene nede. Vi valser alle typer materialer fra vanlig svartstål og aluminium til rustfritt stål.

KAPASITET

Dan Vals A/S har et samlet areal under tak på 6500 m² og en krankapasitet på opptil 16 tonn. Dette gir oss kapasitet til å bearbeide og produsere svært store emner. Vi håndterer alt fra individuelle oppgaver til større produksjonsserier. Ingen oppgave er for stor eller for liten.

SPESIALPROFILER

En av fordelene ved å kombinere valsing med kantbøying er at man helt eller delvis unngår sveising. Eksempler på valsede spesialprofiler kan være kassetter, fasade- og søylekledninger i følgende kvaliteter: stål, rustfritt, galvanisert, alusink og aluminium.

VALSING – HOS DAN VALS HAR VI SPESIALKOMPETANSE

Hos Dan Vals A/S er verden fylt av buer og former. Vi er alle omgitt av former som skaper estetikk i byggeprosjekter og inngår naturlig i forskjellige industrier, blant annet i vind- og transportindustrien.

Former og buer er resultatet av valseprosessen, som er spesialområdet til Dan Vals A/S. Valsing er en mekaniske prosess for bearbeiding av emner som kan skape en ønsket radius eller diameter ved å sende emnet gjennom en valse med tilpasset trykk. Dette skaper et buet emne med glatt overflate uten sammenføyninger e.l., og er derfor kostnadsbesparende i forhold til sveising, samtidig som det produserer et mer strømlinjeformet resultat.

Arbeidet vårt holder høy standard og er alltid tilpasset kundenes krav til dimensjonering og kvalitet. Dette gjør Dan Vals A/S til en foretrukket samarbeidspartner, og vi bestreber oss alltid på å imøtekomme krav og ønsker og sikre rettidig levering.

På bakgrunn av vår omfattende maskinpark og mangeårige erfaring kan vi tilby valsing av alle former, blant annet rør, plater, profiler m.m. i alle materialtyper fra stål og aluminium til rustfritt stål m.m. Våre valsede produkter brukes i mange forskjellige bransjer, spesielt innen vind, transport, bygg og anlegg og industri, hvor vi kan tilby kundetilpassede løsninger for både store og små serier.

Vi kan valse emner med både liten og stor radius. Vi vet faktisk ikke hvor grensene våre går, siden vi alltid er kreative og villige til å finne en løsning, slik at vi kan oppfylle kundenes ønsker.

Maskinparken vår oppfyller de høye kravene som stilles til forskjellige typer valsing. Som en del av vår effektive produksjonsmetode fører vi streng kontroll med dette – denne produksjonsmetoden medvirker også til at vi alltid leverer høy kvalitet.

Dersom emnene skal bearbeides ytterligere, og for eksempel skal sveises, bores eller males, kan vi også hjelpe med dette, slik at emnene er ferdiggjorte og klare til bruk ved mottak.

VALSING – FAQ

Hvad er valsing?
Valsing er generelt en prosess av et element der en ønsket radius eller diameter opprettes av et tilpasset trykk i en vals. Da vil elementet vises med en ønsket kurve, f.eks. brukes til buede bygninger, profiler for vindturbiner og andre deler som krever en form for bøyning.

Hvilke typer materialer kan valses?
De fleste materialtyper kan valses – stål, aluminium, kobber, messing er de vanligste materialene. Materialtypen avhenger av ønsket formål med det valgte elementet og hvilken prosess det valgte elementet må være en del av som et sluttprodukt. På Dan Vals kan alle ønskede materialtyper valses.

Hvor store elementer kan man valse?
Størrelsen på elementene for valsning har ingen restriksjoner totalt sett. Dette avhenger av ønskede spesifikasjoner og radius på profilen, og krever derfor mye kunnskap for å kunne se begrensningene. Hos Dan Vals A/S oppfordrer vi deg til å kontakte oss med ønsket prosjekt for videre diskusjon.

Hvilke bransjer har fordel av valsning?
Alle bransjer har godt av å valse, ettersom valsning vanligvis gir besparelser i forhold til prosesser, f.eks. sveising. Typiske næringer er byggsektoren, vindindustrien, transportindustrien og marin industri. Imidlertid vil den generelle industrien også ha stor nytte av valsningsprosessen, ettersom det kan gi flere muligheter.

Hvilke valsemetoder bruker Dan Vals?
Dan Vals A/S bruker alltid de nyeste og mest effektive metodene for valsning, enten det gjelder valsning av profiler, rør, plater eller annet. Vi streber etter at metodene våre til enhver tid skal vurdere den beste mulige kvaliteten og effektiviteten, slik at både produksjon og pris blir så gode som mulig.

Mer enn 25 års erfaring med valsing
Vil du vite mer?

Skriv, så kontakter vi dig

Hvis du ønsker at vi kontakter dig, så benyt nedenstående kontaktformular. Du kan også ringe til os på telefon +45 7357 5757 eller sende os en mail på info@danvals.com

SEND INN SKJEMAET SÅ KONTAKTER VI DEG

Hvis du vil at vi skal kontakte deg, kan du bruke kontaktskjemaet under. Du kan også ringe oss på + 45 7357 5757 eller sende oss en e-post på info@danvals.com