RETNINGSLINJER FOR PERSONOPPLYSNINGER

Retningslinjer for personopplysninger

DAN VALS A/S' RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

1. Om personvernregler
Denne personvernerklæringen tar sikte på å informere deg som kunde om hvordan Dan Vals A/S behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forbindelse med vår innsamling, behandling og lagring av dine personopplysninger.

2. Formålet med behandlingen av dine personopplysninger
Vårt overordnede formål med å behandle personopplysningene dine er å administrere kjøpene dine hos oss. I tillegg tar vi sikte på å forbedre og videreutvikle våre produkter og gi deg en bedre kundeopplevelse. Dine personopplysninger er dermed nødvendige for å utføre konkrete handler, og i tillegg gjør de oss i stand til å utvikle og optimalisere våre produkter.

3. Innsamling og typer personopplysninger
Når du som kunde foretar et kjøp i vårt selskap, registrerer vi nødvendige personopplysninger om deg i forhold til ditt kundeforhold.

Vi samler inn dine personopplysninger som følger og fra følgende kilder:

 • Du oppgir dine personopplysninger til oss i forbindelse med kjøp av våre produkter via. korrespondanse, telefon eller andre kommunikasjonsmidler.
 • Du bruker sosiale medier som Facebook og LinkedIN, der du ved å følge og muligens kommentere innleggene våre eller bruke funksjoner som Liker, Del eller kommuniser med oss.
 • Personopplysningene vi behandler om deg skal særlig utgjøre:
  • Identifikasjonsinformasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Informasjon relatert til transaksjonen, inkludert type produktkjøp, betalingsmiddel, pris og kjøpshistorikk.

4. Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger
Databeskyttelse er en integrert del av vår virksomhet, og vi er ansvarlige for beskyttelsen av dine personopplysninger når du gjør forretninger med oss. Vår behandling av dine personopplysninger gjøres alltid i samsvar med nasjonale og internasjonale regler og standarder.

Behandlingen av dine personopplysninger skjer når minst ett av følgende vilkår gjelder:

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle kjøpsavtalen som du er part i og er involvert i forbindelse med kjøp av våre produkter.
 • Du har gitt ditt frivillige, spesifikke, informerte og entydige samtykke, for eksempel når du samtykker til mottak av nyhetsbrev.
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse for vårt selskap, for eksempel lagring av regnskapsmateriale i en gitt tidsperiode.
 • Behandling er nødvendig for at et juridisk krav skal etableres, håndheves eller forsvares, for eksempel i tilfelle tvist om et gitt produkt.
 • Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne forfølge en legitim interesse som oppveier dine interesser. Vår legitime interesse kan for eksempel være å målrette tilbudene og annonsene våre mot deg for å forbedre kundeopplevelsen din.

5. Mottakere av dine personopplysninger
Vi utveksler bare dine personopplysninger med mottakerne som er nødvendige for ditt kundeforhold med oss. Vi utveksler personopplysninger med følgende:

 • Banker og finansinstitusjoner når du kjøper hos oss.
 • Våre partnere og leverandører, som vi har godkjent for å bistå oss i forbindelse med vårt selskap.

Dine personopplysninger overføres ikke til tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS.

6. lagring og sletting av dine personopplysninger;
Vi oppbevarer bare personopplysningene dine til det ikke lenger er nødvendig for formålet som dataene behandles for. Dine personopplysninger vil derfor bli slettet i samsvar med følgende prosedyrer:

 • Finansiell informasjon knyttet til kjøpene dine vil bli lagret i 5 år fra slutten av regnskapsåret som materialet gjelder.

7. Dine rettigheter
Vi har iverksatt en rekke tiltak for å beskytte personopplysningene dine og beskytte rettighetene dine. Fordi personopplysningene dine behandles, kan du benytte deg av rettighetene som er oppført nedenfor. Det understrekes imidlertid at noen av rettighetene ikke er absolutte, men bare gjelder under visse omstendigheter.

7.1 Rett til innsyn
Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene vi behandler om deg og i denne forbindelse retten til informasjon om:

 • Formålet med behandlingen.
 • Kategoriene av personopplysninger.
 • Mottakere eller kategorier av mottakere, inkludert mottakere i et tredjeland, og til dette formål de nødvendige garantiene for forsendelsen.
 • Oppbevaringsperioden eller kriteriene for å bestemme den.
 • Retten til å korrigere, slette, begrense og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.
 • Retten til å klage til det danske datatilsynet.
 • Fra der personopplysningene dine kommer fra.
 • Eksistensen av automatiske beslutninger, inkludert profilering og til dette formål minimumsinformasjon om logikken her i, og dens betydning og forventede konsekvenser.

7.2 Rett til å svare
Du har rett til å be om at uriktige personopplysninger om deg selv blir rettet opp og retten til å be om fullstendig fullføring av ufullstendige personopplysninger.

7.3 Rett til å slette
Du må be om at personopplysninger om deg selv slettes, for eksempel hvis behandlingen er basert på ditt uttrykkelige samtykke og du trekker tilbake samtykket.

7.4 Rett til begrensning
Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel i forbindelse med nøyaktigheten av personopplysningene som bestrides.

7.5 Retten til dataportabilitet
Når vår behandling utføres automatisk, har du rett til å be om å motta personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, samt retten til å be om at disse personopplysningene overføres til en annen forhandler.

7.6 Rett til innsigelse
Du har rett til å protestere mot behandlingen som personopplysningene dine er underlagt hos oss, spesielt i forhold til direkte markedsføring.

Hvis du har samtykket til behandlingen av personopplysningene dine, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Vær oppmerksom på at tilbaketrekking av samtykket ditt ikke vil påvirke behandlingen av dine personopplysninger som fant sted før du trakk tilbake samtykket.

8. Spørsmål og klager
Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen, eller er du uenig i måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du kontakte oss:

Dan Vals A/S
Kabdrupvej 2
6100 Haderslev
Tlf. 73 57 57 57
E-post: info@danvals.com
Nettsted: www.danvals.dk
CVR-nr.33043090

Du har også mulighet til å klage til det danske datatilsynet, som er myndigheten i Danmark som blant annet fører tilsyn med selskapers behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjon til det danske datatilsynet er tilgjengelig på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

9. Endringer i personvernreglene
Denne personvernerklæringen vil bli oppdatert og endret med jevne mellomrom, samt når det er nødvendig som følge av lov- og praksisendringer innen databeskyttelse. Vi anbefaler derfor at du holder deg oppdatert.

Dato for siste endring i personvernreglene: 25.

Skriv, så kontakter vi dig

Hvis du ønsker at vi kontakter dig, så benyt nedenstående kontaktformular. Du kan også ringe til os på telefon +45 7357 5757 eller sende os en mail på info@danvals.com

SEND INN SKJEMAET SÅ KONTAKTER VI DEG

Hvis du vil at vi skal kontakte deg, kan du bruke kontaktskjemaet under. Du kan også ringe oss på + 45 7357 5757 eller sende oss en e-post på info@danvals.com