Persondatapolitik

Dan Vals A/S’ POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

 

1. Om privatlivspolitikken
Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvorledes Dan Vals A/S behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

 

2. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
Vores overordnede form√•l med at behandle dine personoplysninger er at administrere dine indk√łb hos os. Herudover har vi til form√•l at forbedre og videreudvikle vores produkter og give dig en bedre kundeoplevelse. Dine personoplysninger er s√•ledes n√łdvendige for at gennemf√łre konkrete handler, og herudover g√łr de os i stand til at udvikle og optimere vores produkter.

 

3. Indsamling og typer af personoplysninger
N√•r du som kunde foretager et k√łb i vores virksomhed, registrerer vi n√łdvendige personoplysninger om dig i relation til dit kundeforhold.

Vi indsamler dine personoplysninger p√• f√łlgende m√•de og fra f√łlgende kilder:

 • Du afgiver selv dine personoplysninger til os i forbindelse med et k√łb af vores produkter via. mailkorrespondance, telefon eller √łvrige kommunikationsmidler.
 • Du benytter dig af sociale medier s√• som Facebook og LinkedIN, hvor du ved at f√łlge og eventuelt kommentere vores opslag eller benytte funktioner som eksempelvis Like, Share eller kommunikerer med os.
 • De personoplysninger, som vi behandler om dig, udg√łr navnlig:
  • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
  • Oplysninger i tilknytning til transaktionen, herunder type af produktk√łb, betalingsmiddel, pris og k√łbshistorik.

 

4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du handler med os. Vores behandling af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med nationale og internationale regler og standarder.

Behandlingen af dine personoplysninger sker, n√•r mindst √©t af f√łlgende forhold g√łr sig g√¶ldende:

 • Behandlingen er n√łdvendig for opfyldelse af den k√łbsaftale, som du er part i og indg√•r i forbindelse med k√łb af vores produkter.
 • Du har givet dit frivillige, specifikke, informerede og utvetydige samtykke, eksempelvis n√•r du samtykker til modtagelse af eventuelle nyhedsbreve.
 • Behandlingen er n√łdvendig for at overholde en retlig forpligtelse for vores virksomhed, eksempelvis opbevaring af regnskabsmateriale i en given periode.
 • Behandlingen er n√łdvendig for, at et retskrav kan fastl√¶gges, g√łres g√¶ldende eller forsvares, eksempelvis i tilf√¶lde af en tvist om et givent produkt.
 • Behandlingen er n√łdvendig for, at vi kan forf√łlge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interesser. Vores legitime interesse kan f.eks. v√¶re at m√•lrette vores tilbud og annoncer til dig med henblik p√• forbedring af din kundeoplevelse.

 

5. Modtagere af dine personoplysninger
Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, som er n√łdvendige i forbindelse med dit kundeforhold hos os. Vi udveksler personoplysninger med f√łlgende:

 • Banker og pengeinstitutter, n√•r du foretager et k√łb hos os.
 • Vores samarbejdspartnere og leverand√łrer, som vi har godkendt til at bist√• os i forbindelse med vores virksomhed.

Dine personoplysninger overf√łres ikke til tredjelande, dvs. lande uden for EU/E√ėS.

 

6. opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer alene dine personoplysninger, indtil det ikke l√¶ngere er n√łdvendigt i forhold til det form√•l, hvortil oplysningerne behandles. Dine personoplysninger vil derfor bliver slettet i overensstemmelse med f√łlgende procedurer:

 • Regnskabsoplysninger i forbindelse med dine k√łb vil blive opbevaret i 5 √•r fra udgangen af det regnskabs√•r, som materialet vedr√łrer.

 

7. Dine rettigheder
Vi har iv√¶rksat en r√¶kke foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du g√łre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Det skal dog understreges, at nogle af rettighederne ikke er absolutte, men alene g√¶lder under visse omst√¶ndigheder.

 

7.1 Retten til indsigt
Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse ret til information om:

 • Form√•let med behandlingen.
 • Kategorierne af personoplysninger.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de forn√łdne garantier for overf√łrslen.
 • Opbevaringsperioden eller kriterierne for fasts√¶ttelse af denne.
 • Retten til berigtigelse, sletning, begr√¶nsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Retten til at klage til Datatilsynet.
 • Hvorfra dine personoplysninger stammer.
 • Forekomsten af automatiske afg√łrelser, herunder profilering og i den forbindelse minimum oplysninger om logikken her i samt betydning og de forventede konsekvenser heraf.

 

7.2 Retten til berigtigelse
Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

 

7.3 Retten til sletning
Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.

 

7.4 Retten til begrænsning
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

 

7.5 Retten til dataportabilitet
Når vores behandling foretages automatisk, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler.

 

7.6 Retten til indsigelse
Du har ret til at g√łre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder s√¶rligt i forhold til direkte markedsf√łring.

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du i √łvrigt p√• ethvert tidspunkt ret til at tr√¶kke dit samtykke tilbage. Bem√¶rk, at en tilbagetr√¶kning af dit samtykke ikke vil ber√łre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for din tilbagetr√¶kning af samtykket.

 

8. Sp√łrgsm√•l og klage
Har du sp√łrgsm√•l ang√•ende denne privatlivspolitik, eller er du uenig i den m√•de, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os p√•:

Dan Vals A/S
Kabdrupvej 2
6100 Haderslev
Tlf. 73 57 57 57
E-mail: info@danvals.com
Hjemmeside: www.danvals.dk
CVR-nr.: 33043090

Du har ogs√• mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der f√łrer tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger p√• Datatilsynet er tilg√¶ngelige p√• deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

 

9. Ændringer til privatlivspolitikken
Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og √¶ndret med j√¶vne mellemrum, samt n√•r det er n√łdvendigt som f√łlge af lov- og praksis√¶ndringer p√• databeskyttelsesomr√•det. Vi anbefaler derfor, at du l√łbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 25. maj 2018